IFA - Internacionalno Udruženje

IFA

Osnovana je 20.04.2012 u gradu Pasau (Nemačka).

Srpsko Apiterapeutsko društvo zajedno sa delegacijama Nemačke, Rumunije, Mađarske, Litvanije, Portugalije, Ekvadora, Kanarskih ostrva, osnivač je “INTERNATIONAL FEDERATION of APITHERAPY” (IFA).

Na Osnivačkoj skupštini se diskutovalo o svim članovima statuta organizacije i kroz diskusiju su donete sledeće odluke .

1) Glavno predstavništvo ove organizacije će biti u Rumuniji , gde je i smešten Api centar Dr Stangaciu-a.

2) Izrada sajta Api-tera.org sa ciljem da sve zemlje koje jesu su i koje će biti članovi, mogu da podele znanja i iskustva o apitarpiji, što bi i značilo veliki protok informacija i mogućnost da znanje stručnjaka iz apiterapije bude dostupno svima.

3) Formiranje protokola iz apiterapije za sve bolesti, da se ti protokoli lečenja poštuju u svim zemljama članicama organizacije.

4) Svaka zemlja članica mora poštovati pravila o prijemu novih apiterapeuta u svoja udruženja. Prijem je moguć samo ako je osoba lekar.

5) Svaka zemlja članica i osnivač ima obavezu da povremeno u toku godine organizuje sajmove, predavanja, radionice vezane za apiterapiju.

6) Svake druge godine će biti organizovan kongres IFA-e. Predsednik udruženja te zemlje će biti i glavni organizator i predsedavajući kongresom.

7) Osnivači federacije imaju prava odlučivanja o prijemu drugih zemalja kao i odlučivanje u slučaju izbacivanja onih nacionalnih udruženja koja ne poštuju pravila.

8) Federaciji mogu da pristupe organicacije, savezi i firme koje su direktno ili indirektno vezane za apiterapiju ali bez prava glasa i plaćanje godišnje članarine.

Naučnici pojedinih zemalja mogu da pristupe federaciji kao “Ekspert members” ali bez prava glasa.

Pojedinci takođe mogu biti članovi federacije.

U Bukureštu je angažovan advokat, koji će obavljati sve pravne poslove vezano za registraciju članica kao i za celikupan rad organizacije. Advokat će biti plaćan i o njegovom honoraru će se naknadno odlučivati. U svakoj od zemalja će biti otvoreni ”Edukativni Api- centri”, gde će građani moći da dobiju savete iz. Apiterapije.

Generalni sekretar “INTERNATIONAL FEDERATION of APITHERAPY” (IFA) je Dr Stefan Stangaciu, veliki stručnjak iz Apiterapije.

Predsednika organizacije je Dr Anreasu Castilji Montenegru, stručnjak iz Apiterapije koji se dugi niz godina bavi ovom oblašću. Ima nekoliko klinika u Ekvadoru kao i mesto presednika organizacije Latinske amerike, koja je inače prestala sa radom zbog vrlo loše saradnje zemalja članica.

Ova organizacija je iz tog razloga prerasla u IFA organizaciju gde će sve zemlje koje su dobro radile u Latinskoj americi automatski dobiti članstvo IFA-e.

Potpredsednik organizacije je Dr Janoš Kormendy-Racz iz Mađarske

Predsednik komisije za opštu mediciju je Dr Winifred Winter iz Nemačke a podpredsenik ove komisije je Dr Verica Milojković.

Predsednik Komisije za finansije je Antonijo Couto iz Portugalije ,

Predsednik komisije za etička pitanja je predstavnik Litvanije.

Predsednik komisije za edukaciju je Dr Verica Milojković.

Predsednici ostalih komisija, kao i potpresednici će biti određeni naknadno, kada zainteresovani za ova mesta pošalju svoje biografije a članovi putem e-maila ili skype-a, odluče o njihovom naimenovanju.